Ren luft i byen

København er en pulserende storby, hvor over en halv million mennesker lever og færdes dagligt. Vi skal kunne bevæge os frit, uden at være nervøse for at trække vejret i vores by. Støj og partikelforurening skal ikke forringe københavnernes livskvalitet og helbred. Derfor arbejder jeg målrettet for at gøre luften i vores by renere.

Vi har bygget nye, bedre og bredere cykelstier, så over halvdelen af københavnere nu bruger cyklen til og fra arbejde. Vi har udvidet metroen, så der - foruden cityringen – er metrolinjer på vej til Sydhavnen og Nordhavn. Og vi er i gang med at udskifte alle dieselbusser til el-busser.

Selvom vi har gjort meget, så er der stadig en del af vores transport og aktiviteter, som udleder sundhedsskadelige partikler til luften. Det kan vi ikke acceptere! København skal have ren luft.

Derfor fremlægger jeg seks konkrete politiske tiltag, der blandt andet sætter en stopper for, at der kommer nye dieselbiler på vejene, kraftig reducerer vores brug af brændeovne, og fremskynder vores plan om at udskifte alle bybusser, så vi får elbusser, der hverken sviner eller støjer. Det må ikke være skadeligt for vores og vores børns helbred at bo i København.


Dieselkøretøjer forpester vores luft. Forskning viser endda, at selv de nyeste dieselbiler forurener betydeligt. Derfor skal dieselbilerne på sigt helt ud af vores by.

Jeg foreslår, at ingen persondieselbiler, registreret efter 1. januar 2019, skal kunne køre i København. Det betyder, at vi forhindrer københavnerne i at vælge diesel, når de køber ny bil. Men samtidig bliver de, der allerede har en dieselbil, ikke tvunget til at skifte før nødvendigt. Det vil udfase dieselbiler fra byen i takt med, at de gamle biler skrottes.


Brændeovne skaber hygge, men faktisk er de en af de værste syndere, når det gælder luftforurening. Det ville skabe en grønnere by, hvis københavnerne vælger andre varmekilder. Derfor foreslår jeg, at vi udlodder en skrotpræmie på 5.000 kr. for brændeovne i boliger med fjernvarme under forudsætning af, at der ikke sættes en ny ovn op. Boligejere uden fjernvarme skal ligeledes have en skrotpræmie på 5.000 kr. for at udskifte til en ny, svanemærket ovn.


For at skabe en storby med renere luft, skal vi sørge for at vare- og lastbiler, der kører ind- og ud af København, følger med den grønne udvikling. Derfor foreslår jeg, at vi skærper kravene til, hvor meget dieseldrevet varetransport må udlede i København. I 2019 skal vi stille krav om euronorm 4 for varebiler og euronorm 5 for lastbiler, hvilket betyder, at ingen dieseldrevet varetransport, som er over 14 år gammel, må køre ind i byen. Kravene vil vi skærpe over en årrække, så København på sigt bliver fri fra dieselkøretøjer.


I dag har de mange krydstogtskibe motoren i gang, når de ligger i Københavns Havn, så de kan genere strøm og varme til skibet. På ti timer udleder de mere partikelforurening, end hvis 10.000 personbiler tog turen fra København til Milano. Derfor foreslår jeg, at vi etablerer et såkaldt landstrømsanlæg til skibene. Herfra kan de få energi fra elnettet og slukke motorerne til glæde for luften i København, særligt på Østerbro og i Nordhavn.


Alle Københavns busser skal være eldrevne, så københavnerne slipper for forurening, støjgener og CO2-udledning. Københavns Kommune har allerede taget en principbeslutning om at stille krav om elbusser (eller lignende teknologi) i alle nye kontrakter. Det vil betyde fuld el drift allersenest i 2031. Men jeg vil have, at det går hurtigere. Derfor foreslår jeg, at vi skærper vores plan og om nødvendigt opsiger eksisterende kontrakter, så den sidste dieselbus udfases i 2025, forhåbentlig allerede i 2023.


Når københavnerne udskifter bilen, skal deres valg gerne være grønt og bidrage til renere luft. Derfor skal vi have dem til at fravælge dieselbiler. Jeg foreslår, at vi fordobler beboerlicensen for parkering af nyerhvervede dieselbiler. Det skal dog ikke gå ud over københavnere, der allerede ejer en dieselbil. Mit forslag bevarer derfor den nuværende licens på 1.150 kr. for alle andre biler samt for de, der allerede ejer en dieselbil.