København: Et godt sted at blive gammel

Ældre i vores by skal kunne leve et trygt og aktivt seniorliv.

I 2011 gik vi til valg med et klart ønske om at nedbringe ensomhed blandt seniorer. Derfor har vi blandt andet haft stort fokus på at styrke seniorklubberne, som bruges af mere end 13.000 københavnske seniorer. Samtidig har vi som den første kommune i landet indført ældreklippekort til de, der modtager hjemmehjælp. Klippene kan bruges på sociale aktiviteter, som den enkelte selv vælger.

Men vi kan gøre endnu mere. På landsplan overvejer over 80.000 ældre at flytte i seniorbofællesskaber. Mange af dem er københavnere. Derfor arbejder jeg for nye boligtyper til ældre med fællesskab og socialt samvær som gennemgående træk.

Overgangen fra eget hjem til plejehjem skal være en positiv oplevelse. Her skal serveres god mad for ældre og være tid til omsorg, socialt samvær og aktiviteter med de ældre.

Når vi bliver ældre, har vi gennem et langt liv bidraget til det danske samfund. Derfor har vi har vi naturligvis også fortjent et trygt og godt seniorliv.

Hent min flyer om ældrepolitik og læs mere


Vi skal have flere seniorbofællesskaber. Der skal sættes gang i udviklingen af nye alternative boformer for seniorer med fællesskab og socialt samvær som det gennemgående træk.

Jeg vil arbejde for ere private og almene seniorbofællesskaber samt flere bofællesskaber for ældre med funktionsnedsættelser.


En del ældre efterlyser flere opholdsmuligheder, hvor man sidder godt. Derfor vil jeg arbejde for at etablere 500 ekstra bænke i København.

De offentlige toiletter er ofte for nedslidte og beskidte. Jeg vil arbejde for flere offentlige toiletter, for renere toiletter, for renovering af toiletter og for længere åbningstid i de bemandede toiletter. Der skal være lettilgængelige toiletter i alle bydele.


Ensomhed kan være en udfordring for seniorer, der oplever, at deres partner eller venner går bort. Jeg vil arbejde for at skabe flere muligheder for, at Københavns seniorer kan tage del i nye fællesskaber. Derfor skal der fortsat være økonomisk støtte til ældreklubber samt bedre træningsfaciliteter for idræts- og foreningsaktiviteter. 

Vi skal udarbejde en frivilligpolitik på ældreområdet i København og styrke formidling mellem frivillige kræfter og institutioner på ældreområdet.


Jeg vil arbejde for, at vi får en ældrevenlig by, hvor byrummet også er indrettet til ældre og handicappede. Vi skal have tilgængelighedsruter i alle bydele, så alle kan bevæge sig frit rundt i byen.

Af- og påstigning til offentlig transport skal være nemmere. Seniorer, gangbesværede og passagerer med barnevogne skal også kunne føle sig trygge ved at tage bus og tog.


Det er vigtigt at have et trygt sted at bo. Seniorer på plejehjem skal kunne leve et aktivt liv, træffe egne valg og bo på en måde, der ligner et almindeligt hjem.

Jeg vil arbejde for, at der skal være plejehjem i alle bydele samt at tryghed, værdighed og selvbestemmelse er nøgleordene for, hvordan vores plejehjem fungerer. Det er en stor omvæltning at flytte fra eget hjem til plejehjem. Jeg vil arbejde for, at seniorer kan få hjælp i forbindelse med flytningen, hvis der ikke er pårørende til at give en hånd med.


Alle skal have krav på en tidlig udredning af demens. To tredjedele af de 85.000 danskere, der lider af en demenssygdom, har aldrig fået stillet en demensdiagnose. Uden demensdiagnose får demente ikke adgang til den behandling og pleje, de har behov for.


Ældre, som får brug for hjælp i hjemmet, kan opleve det som meget utrygt at skulle forholde sig til et væld af personale i hjemmeplejen. Det kan føles som om, at hjemmet pludselig er blevet omdannet til en hovedbanegård.

Jeg vil arbejde for faste kontaktpersoner og mere fast personale omkring de ældre.


Det at spise skal være en oplevelse, og maden skal kunne vække appetitten og spiselysten. Maden skal ikke kun smage godt, men også være en fryd for øjet. Der skal fortsat være god og billig ældremad.


I dagens Danmark er IT-kundskaber næsten en forudsætning for at kunne begå sig i dagligdagen og blandt andet logge på borger.dk.

Jeg vil arbejde for, at det skal være muligt at få IT-vejledning i eget hjem. Vi kunne for eksempel have et IT-korps bestående af frivillige.


Der kan være brug for en særlig støtte efter endt hospitalsbesøg eller genoptræningsophold.

Derfor vil jeg fortsætte indsatsen ”Kom trygt hjem”, som er en forstærket indsats for ældre de første 14 dage efter hjemkomst.