img

København: Et godt sted at blive gammel

Ældre i vores by skal kunne leve et trygt og aktivt seniorliv.

I 2011 gik vi til valg med et klart ønske om at nedbringe ensomhed blandt seniorer. Derfor har vi blandt andet haft stort fokus på at styrke seniorklubberne, som bruges af mere end 13.000 københavnske seniorer. Samtidig har vi som den første kommune i landet indført ældreklippekort til de, der modtager hjemmehjælp. Klippene kan bruges på sociale aktiviteter, som den enkelte selv vælger.

Men vi kan gøre endnu mere. På landsplan overvejer over 80.000 ældre at flytte i seniorbofællesskaber. Mange af dem er københavnere. Derfor arbejder jeg for nye boligtyper til ældre med fællesskab og socialt samvær som gennemgående træk.

Overgangen fra eget hjem til plejehjem skal være en positiv oplevelse. Her skal serveres god mad for ældre og være tid til omsorg, socialt samvær og aktiviteter med de ældre.

Når vi bliver ældre, har vi gennem et langt liv bidraget til det danske samfund. Derfor har vi har vi naturligvis også fortjent et trygt og godt seniorliv.