En blandet by med blandede boliger

København er i voksealderen. Hvert år siger vi velkommen til rundt regnet 10.000 nye københavnere. Det er en fantastisk succeshistorie, at vores by, der for tyve år siden befandt sig på fallittens rand, i dag er blandt de mest populære byer i verden.

Samtidig skaber det pres boligmarkedet og sender boligpriserne på himmelflugt. Der er brug for, at vi regulerer og nytænker boligmarkedet, hvis almindelige mennesker skal kunne følge med. For København må aldrig et VIP-projekt. København skal fortsat være en mangfoldig by med plads til alle.

Det er nemlig en del af Københavns identitet, at vi er en blandet by, hvor mennesker med forskellige baggrunde og livssituationer bor sammen, dør om dør. Derfor skal vi stille en række politiske krav til boligmarkedet og skabe nye muligheder for eksperimenterende boformer.

Socialdemokraterne i København fremlægger her konkrete politiske tiltag, der skaber flere almene boliger. På den måde kan vi sikre, at København forbliver en blandet by med blandede boliger.


Vi skal have flere boliger i København, som helt almindelige mennesker kan betale. Derfor hæver vi ambitionerne for hvor mange almene lejeboliger, der skal bygges i København. Vi foreslår, at 1 ud af 4 boliger bliver almene boliger– ikke blot i nye boligområder – i ALT nybyggeri. Det svarer til, at vi hæver antallet af nye almene boliger med 1.900 boliger fra 8.000 til næsten 10.000 boliger over de næste ti år. Almene boliger som i gennemsnit er 40 % billigere end de private. - Fordi helt almindelige mennesker skal have råd til at bo i København.


Byens rammer skal passe til den måde vi gerne vil leve vores liv på. I København vælger flere og flere at bo på mindre plads. Det har fået efterspørgslen på små boliger til at stige. Derfor skal vi åbne op for flere mindre boliger i København. I mange år har vi stillet krav om, at nye boliger i gennemsnit skal være 95 m2 for at sikre flere boliger til de københavnske børnefamilier. I 2015 blev der åbnet op for at dispensere for det krav. Vi foreslår nu, at dispensationen kommer til at gælde for hele byen – også de områder, hvor lokalplanen er fra før 2015. Det åbner op for flere tusinde mindre lejligheder, hvor størrelse og pris passer til de mange københavnere som bor alene. Samtidig vil vi sætte en undersøgelse i gang for at få svar på, om der er brug for at lempe reglerne yderligere.


Københavnerne er altid lige lidt foran – det kan man også se i den måde vi vil bo på. Her i byen er der lige så mange familieformer, som der er københavnere. Derfor skal vi have et fleksibelt boligmarked, så vores bolig passer til lige netop den måde, vi gerne vil leve vores liv på. Bofællesskaber og seniorfælleskaber er nogle af de alternative måder at bo på som tiltrækker rigtig mange Københavnere. Mange vil gerne bo i et fællesskabet som er anderledes end den almindelige kernefamilie. Derfor foreslår vi, at gøre det lettere og mere overskueligt at etablere bofællesskaber. Det skal konkret ske ved at kommunen tilbyder råd og vejledning om jura, økonomi og sagsbehandling til københavnere som har lyst til at opbygge et bofællesskab. Vi vil samtidig arbejde på at skabe nye boligformer sammen med ejendomssektoren, så i får udviklet boligformer som passer til vores nye måder at bo og leve på.


Andelskronens himmelflugt siden reformerne i 00’erne har gjort det stort set umuligt for almindelige mennesker at komme ind på boligmarkedet. Derfor er der brug for et nyt alternativ, hvor almindelige københavnere også kan være med. Almenbolig+ er familieboliger, hvor fællesskabet er i højsæde og huslejen holdes nede, fordi beboerne i fællesskab står for ting som at rydde sne og slå græsset om sommeren. Lejlighedens indretning står man i høj grad også selv med – og man får værdien af ens investeringer i fx et nyt køkken med, når man flytter. Almenbolig+ har været kørt som forsøg med virkelig gode resultater – ikke mindst glade beboere. Nu er ordningen udløbet, men det er trist for København. Vi foreslår, at ordningen genindføres, så vi kan bygge endnu flere familieboliger, der er til at betale.