Børnenes København

København har udviklet sig til en by, hvor børnefamilierne bliver boende frem for at flytte til forstæderne. En by hvor børnefamilier trives. Engang var de københavnske folkeskoler mest af alt kendt for at være slidt helt i bund. I dag vinder københavnske skoler internationale arkitekturpriser, og vi har finansieret helhedsrenovering af samtlige af byens folkeskoler.

Men vi lever også i en tid, hvor kravene til børnefamilier er høje, tiden til familielivet er knap og behovet for god uddannelse af vores unge er større end nogensinde før. Derfor skal vi have gode daginstitutioner og skoler, der får alle børn med.

Forældre skal trygt kunne aflevere deres barn i daginstitutionen om morgenen med vished om, at der er tid til omsorg, og at der er voksne nok til at sørge for, at barnet får en god hverdag. Derfor har vi prioriteret penge til bedre normeringer i vores vuggestuer og børnehavner på de sidste to års budgetter. Det skal vi holde fast i.

Vores unge skal rustes til at klare sig i en fremtid, som bliver endnu mere digital og global. Derfor skal vi løfte særligt de sidste klassetrin, så folkeskolen hænger bedre sammen med samfundet uden for og gør vores børn klar til både gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser.

Alle børn fortjener de bedste muligheder i livet. Vi kæmper for at skabe bedre muligheder til alle vores børn og unge.

Derfor begynder integration også med børnene. Du kan hente mit udspil til integration i  børnehøjde her.


 

Flere voksne i hente og bringe tidspunkterne i daginstitutionerne

Der være tid til gode og rolige overleveringer af børnene i daginstitutionerne. Derfor skal være flere voksne morgen og eftermiddag, hvor børn hentes og afleveres.

De københavnske daginstitutioner har gode normeringer. Alligevel oplever mange forældre, at der er travlhed på stuerne, når de afleverer og henter deres børn.

Der skal være tid til at sikre en tryg hente/bringe-situation og en god overlevering af barnet, hvor eventuelle oplevelser og opmærksomhedspunkter kan gives videre.


Jeg vil gerne gøre det lettere for Københavns børnefamilier, at få hverdagen til at hænge sammen.

Vi skal være gode til at indrette os fleksibelt, fordi vores familieliv i stigende grad udfolder sig forskelligt. Mange har ikke 8-til-16-jobs, og de skal også have gode dagtilbud med åbningstider, der passer til deres behov.

Arbejder man fx i butik kan det være vanskeligt, at nå at hente inden kl. 17 ligesom mange håndværkere gerne vil kunne aflevere børnene tidligere, så det passer bedre til arbejdsdagen.

Dagtilbud med udvidede åbningstider i alle bydele

Jeg vil udvide åbningstiden i ti af byens daginstitutioner, så der i hver bydel er én daginstitution som åbner kl. 6.30 og tidligst lukker kl. 18.30.

Mange familier har enten skiftende arbejdstider og/eller faste arbejdstider, der er svære at passe ind i en almindelig institutions åbningstider.

Sygeplejersker, læger og politifolk har fx rullende vagtskemaer, håndværkere møder tidligt og butiksansatte, får sent fri. Og der er mange flere faggrupper som har brug for mere fleksible daginstitutionstilbud.

De ti dagsinstitutioner skal være lokale supplementer til de to bydækkende døgnåbne tilbud, vi har i København.