img

Børnenes København

København har udviklet sig til en by, hvor børnefamilierne bliver boende frem for at flytte til forstæderne. En by hvor børnefamilier trives. Engang var de københavnske folkeskoler mest af alt kendt for at være slidt helt i bund. I dag vinder københavnske skoler internationale arkitekturpriser, og vi har finansieret helhedsrenovering af samtlige af byens folkeskoler.

Men vi lever også i en tid, hvor kravene til børnefamilier er høje, tiden til familielivet er knap og behovet for god uddannelse af vores unge er større end nogensinde før. Derfor skal vi have gode daginstitutioner og skoler, der får alle børn med.

Forældre skal trygt kunne aflevere deres barn i daginstitutionen om morgenen med vished om, at der er tid til omsorg, og at der er voksne nok til at sørge for, at barnet får en god hverdag. Derfor har vi prioriteret penge til bedre normeringer i vores vuggestuer og børnehavner på de sidste to års budgetter. Det skal vi holde fast i.

Vores unge skal rustes til at klare sig i en fremtid, som bliver endnu mere digital og global. Derfor skal vi løfte særligt de sidste klassetrin, så folkeskolen hænger bedre sammen med samfundet uden for og gør vores børn klar til både gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser.

Alle børn fortjener de bedste muligheder i livet. Vi kæmper for at skabe bedre muligheder til alle vores børn og unge.