Trafik

Styr på trafikken og renere luft

Det går godt i København. Byen vokser, og vi bliver rigere. Vækst og tusindvis af flere indbyggere er godt, men medaljen har også en bagside. Jeg vil have styr på trafikken og renere luft. Det er en af de vigtigste opgaver, som skal løses de næste fire år. For her bor vi.

Trafikpolitik på to ben

Vi skal fortsætte med at udbygge og forbedre den kollektive trafik og forholdene for cyklisterne. Det skal få flere til at droppe bilen til fordel for metro, busser og cykler.

Men mange københavnere er afhængige af at have en bil. Særligt for erhvervslivet er helt afgørende, at biltrafikken fungerer effektivt. Bilisterne får bedre vilkår og mere plads, når flere bruger bus, metro og cykel.

Derfor er mit mål, at mindst en tredjedel af transporten i København sker på cykel, mindst en tredjedel med kollektiv trafik og højst en tredjedel sker i bil.

Det kræver en ambitiøs, balanceret og langsigtet trafikplanlægning og store investeringer i bedre kollektiv trafik og infrastruktur.

Metro til Sydhavn og Ny Ellebjerg

København har behov for mere metro. Næste skridt i udbygningen skal være en metrolinje fra Hovedbanegården over det nye og gamle Sydhavn til Ny Ellebjerg Station i Valby. Jeg vil gerne indgå en aftale med staten om mere metro allerede i år.

Bedre og hurtigere busser for alle

Vi skal gøre busserne endnu bedre. De skal lettere kunne komme rundt, så de kan transportere endnu flere københavnere hurtigere rundt i byen, især A- og S-busserne.

Flere forbedringer for cyklisterne

København er en fantastisk cykelby. De gode forhold for cyklisterne skal udvides med flere og bedre cykelstier, flere cykelsuperstier, flere cykelparkeringspladser og flere broforbindelser, som binder byen sammen.

Sikre Skoleveje for vores børn

Jeg vil forstærke indsatsen for Sikre Skoleveje. Og jeg vil arbejde for, at skolernes følgeordning udvides, så alle fritidshjembørn bliver fulgt fra skole til fritidshjem.

Styr på vejarbejdet

Vejarbejder og byggeprojekter skal koordineres bedre, så de gennemføres så hurtigt, og med så få gener for trafikanterne, som muligt. Jeg vil gøre sikring af fremkommelighed til et konkurrenceparameter for entreprenørerne. Desuden skal arbejdet med trafikledelse med Intelligente Trafik Systemer videreføres, så trafikken bliver mere smidig.

Havnetunnel

København behov for en havnetunnel, der går fra Østerbro til Nordhavn og Refshaleøen og videre under Amager med tilslutning til Amagermotorvejen. Jeg ønsker snarest muligt at indgå en aftale med staten om etablering af første etape af havnetunnelen til Nordhavn.

Roadpricing

Et landsdækkende roadpricing-system har på sigt potentiale til at få langt flere pendlere til at køre sammen eller benytte cykel eller kollektiv trafik og dermed mindske trængslen og luftforureningen i hovedstadsområdet væsentligt. Derfor ønsker jeg et storskalaforsøg med roadpricing, som foreslået af Trængselskommisionen.

Renere luft til københavnerne

Det er helt uacceptabelt for mig, at luftforureningen i København hvert år er skyld i ca. 540 for tidlige dødsfald. Derfor har Socialdemokraterne sikret partikelfiltre på de ældste busser og et forsøgsprojekt med elbusser, der helt kan fjerne udledning af CO2 og giftige partikler. Jeg vil også arbejde for en Ren Luft Zone med krav til bilers miljøstandard.

Hent PDF med det politiske udspil

Det her er ordnet!

  • Kortere transporttid på de travleste busruter (2A, 3A, 5A og 18)
  • 346 km cykelsti på plads
  • 4 nye cykelbroer (Cirkelbroen på Christianshavn, Inderhavnsbroen, Trangravsbroen, Proviantbroen) er på vej
  • Metro til Nordhavn købt og betalt
  • Metro til Sydhavnen – i budgettet for 2014 har vi afsat kommunens del af pengene
  • 3,6 mio. flere steg på bussen i 2012 end i 2009
  • 4,5 mio. flere steg på metroen i 2012 end i 2009
  • Københavns brokvarterer når op på 1.726 flere parkeringspladser i 2010-14