Skoler

Stærke skoler

Folkeskolen er grundlaget for vores børns liv, for familiernes hverdag og for stemningen i nabolaget. Folkeskolerne i København skal være stærke, for her bor vi!

Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at give vores børn en solid start på livet kan vi sikre, at de får de bedste muligheder for at bevæge sig i tilværelsen og udvikle deres potentiale.

Jeg har 2 mål for en bedre folkeskole:

1. Børnenes karakterer skal være bedre. Som minimum skal de op på gennemsnittet i resten af landet i løbet af en årrække. Vores børn skal kunne klare sig på en ungdomsuddannelse.

2. Flere familier skal vælge folkeskolen frem for privatskole. Børn skal mødes og lære hinanden at kende på tværs af sociale baggrunde og etnicitet. Det nytter ikke, at der er områder i vores by, hvor en meget stor del af forældrene ikke er trygge ved at sende deres børn i den lokale folkeskole.

Jeg har ni forslag, som skal bringe Københavns folkeskoler i mål:

 1. Gode skoleledere skal have de bedste rammer, dårlige ledere skal skiftes ud
 2. Totalrenovering af alle skoler
 3. Grønne skolegårde, værksteder og ny indretning
 4. Undervisning i mindre grupper
 5. Ordentlige arbejdsforhold for lærerne
 6. Alle skoler skal kunne vælge en faglig profil, fx IT-skole, madskole eller idrætsskole
 7. De bedste lærere – vi skal hele tiden udvikle lærernes kompetencer
 8. Samarbejde med lokale virksomheder og foreninger
 9. Skolemad på alle skoler
Hent PDF med det politiske udspil

Det her er ordnet!

 • Flere timer i dansk, matematik, idræt, engelsk og samfundsfag
 • Det svarer til én time mere om ugen fra 1. til 9. klasse
 • Over halvanden milliard kroner til renovering
 • Det betyder, at vi nu har finansieret totalrenovering af 27 af vores skoler
 • Styrket faglighed: Flere skoler med egen faglig profil. Skolerne har fået økonomi til at arbejde med en særlig profil som fx idræt, mad, IT, naturfag.
 • Gratis skolemad til børn fra fattige familier. Fordi man lærer bedst, når maven ikke er tom, og fordi alle børn skal have et sundt måltid mad hver dag
 • Ny IT-infrastruktur på skolerne. Sådan at interaktive tavler og andre modernelæringsværktøjer kan bruges i undervisningen
 • Fokus på kompetenceudvikling og ledelse på skolerne. Bl.a. i form af et sommeruniversitet, som samtidig betyder færre vikartimer i løbet af skoleåret