Kriminalitet

Mindre kriminalitet

København er vores by. Det er ikke bandernes by. Det er ikke de kriminelles by. Københavns borgere skal trygt kunne færdes i gaderne og opholde sig i deres hjem. Her bor vi!

Kriminaliteten blandt københavnske unge er styrtdykket de seneste år. Faktisk får kun omkring halvt så mange unge en dom som for syv år siden. Også antallet af utrygge områder i byen er halveret på få år.

Vi skal videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet. Det vil jeg gå meget langt for. For her bor vi!

 

Vi stiller krav til forældrene

Forældre har et ansvar for deres børn. Det ansvar kan ingen social myndighed overtage.

Når unge knægte under 15 år løber ude om natten og er på vej ud i kriminalitet, skal vi kunne kræve, at forældrene træder i karakter. Det skal skæres ud i pap, at forældrene fx skal deltage i forældremøder, sørge for, at barnet møder i skole eller er hjemme på et bestemt tidspunkt. Det kaldes et forældrepålæg.

Det samme princip skal gælde for unge over 15 år, altså ungepålæg. De unge skal mærke, at kommunen stiller kontante krav til dem. Den unge kan fx blive pålagt at møde i skole, gå i klub, få socialpædagogisk behandling eller tage imod en kontaktperson.

 

Vi er ikke ligeglade

Svære opvækstforhold underskylder ikke kriminalitet. Vi skal også kræve, at børn og unge vælger kriminaliteten fra. De skal altid opleve nul-tolerance fra voksne, hvis de truer eller er voldelige. Det skal have konsekvenser – nogle gange en sanktion eller straf, men især skal forældrene have besked, og måske skal den unge have en snak med en professionel.

 

Vi skal starte tidligt

Jeg vil ikke acceptere, at nogle børn nærmest fødes ind i en kriminel løbebane. Derfor skal vi starte tidligt hos de familier, som vi ved får det svært. De mest udsatte børnefamilier skal have forældrekurser og ekstra hjemmebesøg af sundhedsplejersken. Og vi skal styrke sprogindsatsen i institutionerne.

 

Vi skal indrette os trygt

Byens indretning med bedre gadebelysning, simpel oprydning og mere videoovervågning skaber mere tryghed. Derfor vil jeg gennemføre tryghedsvandringer, hvor borgerne og kommunen sammen gennemgår utrygge områder. Borgerne skal kunne anmelde uhensigtsmæssige og utrygge steder i byen på kommunens hjemmeside.

 

Vi mandsopdækker banderne

Vi skal ikke acceptere, at bander sætter sig på bydele og rekrutterer børn. Derfor skal der lægges massivt pres på banderne én for én. Kommunen skal samarbejde med politiet om at udpege bandemedlemmer og hangarounds én efter én, som enten skal retsforfølges eller hjælpes ud af bandemiljøet.

 

Vi tager bandernes hash

Vi skal forhindre, at helt unge bliver involveret i bandekriminalitet som småpushere eller hashvagter. Det kræver drastiske metoder. Derfor har jeg foreslået, at et forsøg med reguleret, legaliseret salg af hash. Det er en milliardforretning, som jeg vil tage væk fra rockere og bander i København.

Hent PDF med det politiske udspil

Det her er ordnet!

 • Håndfast samarbejde med politiet imod banderne
 • Vi bruger ca. 215 mio. kr. om året og knap 400 medarbejdere på en mere tryg og sikker by:
 • dels ved at oprette Center for Sikker By
 • dels gennem et program og en styregruppe med fire klare mål på tværs af kommunens 7 forvaltninger
 • og senest gennem en ny skarp prioriteringsmodel
 • Der er stigende tryghed i København (Tryghedsindekset 2012):
 • færre episoder og anmeldelser
 • en bedre oplevet tryghed
 • antallet af områder i den mest udsatte kategori er faldet fra otte til fem
 • Danmarks første Exitprogram for bandemedlemmer er indført
 • En tidlig indsats overfor kriminalitetstruede børn via en styrket sundhedspleje og socialrådgivere på skoler og daginstitutioner
 • København SSP-organisation er styrket og etablerer handleplaner, så snart der opstår uro i et område, og de slipper ikke de unge, selv om de fylder 18
 • Der er indført kontingentfritagelse og udvidet åbningstid i klubber i særligt udsatte områder
 • De københavnske tilbud Second Chance og Den korte snor har reduceret de deltagende unges ellers høje risiko for ikke at få afgangseksamen og at begå kriminalitet
 • Kriminaliteten er faldet markant i Tingbjerg: Fra 2010 til 2012 er der 80 pct. mindre chikane, 50 pct. færre indbrud og 30 pct. mindre vold, trusler og hærværk.