Job

Flere job i København

Vi skal have jobskabende vækst. Det er en mærkesag for mig at skabe nye job ude i de private virksomheder, og at vi hjælper dem, der er blevet skubbet ud af arbejdsmarkedet, tilbage i arbejde eller uddannelse. Der er brug for flere offentlige investeringer for at skabe job både til dem, der har mistet jobbet, men også til de mange nye københavnere, der kommer. For her bor vi!

Jeg har 2 mål for indsatsen for at få flere i arbejde og uddannelse: Københavns overledighed på næsten 3.400 personer - i forhold til gennemsnittet i de øvrige kommuner - skal væk. Københavnerne og de københavnske virksomheder skal desuden i centrum for kommunens beskæftigelses- og uddannelsesindsats.

Vi skaber 13.800 jobs gennem investeringer

Vi skaber 13.800 private job ved at investere 11,5 mia. i Københavns udvikling frem til 2017. Vi lægger pres på Christiansborg for at få det statslige investeringsloft for kommunerne lettet, så de kommuner, der vokser og har råd, som fx København, kan investere til gavn for beskæftigelse.

Vi skaber bedre vækstvilkår for virksomhederne

Det er det private erhvervsliv, der skal skabe nye arbejdspladser i Danmark. Det er derfor socialdemokraternes ambition, at Københavns kommune gennem partnerskaber med erhvervslivet skal hjælpe virksomhederne med at vokse, eksportere mere og skabe nye arbejdspladser.

Det skal også være lettere for de erhvervsdrivende at parkere i København. Og så skal vi lave et serviceeftersyn af erhvervsafgifter og regelforenkling. Hele Københavns kommune skal desuden gå fra myndighedskultur til servicekultur.

Vi vil tiltrække flere udenlandske investeringer

Vi skal tiltrække og fastholde flere af de dygtige udlændinge, der flytter til København for at arbejde. Medfølgende ægtefæller skal hjælpes i arbejde eller uddannelse, og de skal integreres bedre. Bl.a. gennem karriererådgivning, kompetenceafklaring og et crash kursus i jobsøgning og normer på det danske arbejdsmarked. 

Flere unge københavnere skal tage en erhvervsuddannelse

Alt for få københavnere tager i dag en erhvervsuddannelse. Derfor skal UU-vejledningen i skolerne skal have større fokus på erhvervsuddannelser, og vi skal implementere erhvervsskolereformen, når den er vedtaget i Folketinget. De 1.500 praktikpladser om året på Københavns Kommunes egne arbejdspladser skal desuden fastholdes og brugen af sociale klausuler, der skaffer praktikpladser i det private erhvervsliv, skal udvides.

Aktiv beskæftigelsespolitik og effektiv jobindsats

Socialdemokraternes mål er, at fremtidens jobindsats også i praksis bliver effektiv, meningsfuld og koordineret med virksomheder, fagbevægelse og a-kasse. Vi foreslår derfor en ekspertgruppe, der skal gennemgå den praktiske indsats lige så nidkært, som det regeringensudvalg, der gennemgår beskæftigelseslovgivningen for at sikre en effektiv jobindsats.

Hent PDF med det politiske udspil

Det her er ordnet!

  • Bedre forhold for erhvervslivet
  • 15.000 arbejdspladser skabt gennem kommunale investeringer
  • 1.500 praktikpladser hos Københavns Kommune
  • 66 ud af 77 forslag fra Copenhagen Business Task Force har Københavns Kommune enten implementeret eller handlet på, herunder én indgang for erhvervslivet, international citizens service, lavere af dækningsbidrag og afgiftslettelser for erhvervslivet.
  • 18,3 millioner afsat i budget 2013 til initiativer, der skaber vækst og nye jobs ude i de kreative erhverv.
  • 11,5 milliarder er afsat på budget 2014 til initiativer, der er med til at skabe 13.800 job
  • Københavns Kommune har indført sociale klausuler, så private firmaer skal uddanne lærlinge, hvis de vil arbejde for kommunen – det har ført til 146 pladser, og 350 flere er på vej.
  • Nej til social dumping. Med budget 2014 skaber vi en kontrolenhed, som skal på 400 årlige besøg på kommunale byggearbejdspladser.
  • København er kommet igennem krisen uden tab af arbejdspladser.