Idræt

Idræt

Motion og idræt er ikke alene godt for den enkelte, det er også vigtigt for udviklingen af vores by. Idrætten skal være for alle, uanset alder, køn og etnisk baggrund. For her bor vi!

Idræt og motion til alle københavnere

Jeg vil arbejder for et bedre og mere rigt idrætsliv i København:

1. Vi skal fortsætte med at bygge nye idrætsfaciliteter i København:

Byen vokser med 10.000 nye borgere om året. Idrætfaciliteterne skal følge med den udvikling.

Jeg vil afsætte mindst 110 mio. om året til at bygge nye haller, fodbold- og badmintonbaner, street basket-baner, løbe- og cykelruter og andre nye idrætsfaciliteter.

Jeg vil især prioritere de udsatte byområder og de kvarterer, der er underforsynet med idrætsanlæg. Det betyder for eksempel nye kunstgræsbaner på Vesterbro, Nørrebro og i Ørestad - og mere kapacitet eller nye svømmehaller på Østerbro og i Indre By.

2. Idrætshaller, boldbaner og andre eksisterende faciliteter skal udnyttes bedre:

Jeg vil arbejde for:

  • at åbningstiderne til idrætsfaciliteterne bliver udvidet, bl.a. med mere ubemandet adgang.
  • at der bliver anlagt flere kunstgræsbaner, der kan bruges året rundt og til flere formål.
  • at der udvikles en app, som giver et mere fleksibelt bookingsystem.

3. Partnerskab med idrætsforeningerne:

Idrætsforeningerne spiller en vigtig rolle i at skabe et fællesskab for alle slags københavnere. Derfor vil jeg styrke foreningerne, både klubbernes fysiske rammer og med en håndsrækning til de mange frivillige. Det skal ske gennem en rækker partnerskaber, hvor ansvar og pligter følges ad.

De frivillige trænere skal bl.a. have bedre rådgivnings- og efteruddannelsestilbud.

4. Mere støtte til foreninger, der løfter store sociale eller integrationsmæssige udfordringer:

København skal være en by for alle. Jeg vil kæmpe for, at alle har lige muligheder for at indgå i fællesskabet uanset, om de bor i Tingbjerg eller på Østerbro.

Jeg foreslår, at Københavns Kommune bl.a. giver større tilskud til de idrætsforeninger, der gør meget for at få de grupper af københavnere, der ikke har en stærk tilknytning til idrætsforeningerne, med.

5. Fortsat fokus på talent- og eliteidræt:

Alle skal have mulighed for at dyrke sport. Men jeg vil også i de kommende fire år arbejde for at forbedre rammerne for dem, der er dygtigere en de fleste. De københavnske eliteidrætsudøvere skal have gode muligheder for at dyrke deres talent. Jeg vil bl.a. støtte op omkring Team Copenhagens arbejde og fokusere på idrætstalenters udvikling, både i forhold til idrætten og deres uddannelsesforløb.

6. Mere idræt for børn og unge:

Undersøgelser viser, at børn, der har en sport, er sundere, klarer sig bedre i skolen og socialt.

Folkeskolereformen giver helt nye muligheder for at få børnene til at dyrke idræt. Det vil jeg udnytte. Der skal laves et tættere samarbejde mellem idrætsforeningerne og de københavnske folkeskoler. Og jeg vil fortsætte opgraderingen af folkeskolernes fysiske rammer.

Og så skal der mere bevægelse ind i vuggestuer, børnehaver, SFO’er og fritidsklubber.

Hent PDF med det politiske udspil

Det her er ordnet!

Vi har de senere år gjort rigtig meget for at forbedre idrætstilbuddene til københavnerne:

  • Siden 2010 har vi investeret 450 mio. kr. i nye idrætsanlæg bl.a. skøjtehal i Ørestad, idrætshal på Arsenaløen, klatrehal på Refshaleøen, flere havnebade, en ny sundbyøsterhal, ombygning af Club Danmark Hallen
  • I løbet af de sidste to valgperioder har vi investeret over 500 mio. kr. i renovering af eksisterende idrætsanlæg.
  • Vi udvider adgangen til idrætsfaciliteter fx til vinterbadning i havnebadene
  • Vi etablerer 17 nye kunstgræsbaner