Fattige

Færre fattige

København er et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden. Desværre ser vi, at et stigende antal borgere bliver skubbet ud på kanten. Det kan der være mange årsager til fx misbrug, fysisk eller psykisk sygdom. Som fællesskab har vi et ansvar for at række en hjælpende hånd til dem, der ligger ned. Det er ikke kun det rigtige over for den enkelte – det er nødvendigt for samfundet. For her bor vi!

Derfor vil Socialdemokraterne blandt andet have fokus på:

Kulturliv for alle

København har et rigt foreningsliv, teaterliv og musikliv, men der er stor forskel på, hvor meget borgerne deltager.

Socialdemokraterne vil bekæmpe kulturel fattigdom, der er med til at fastholde den negative sociale arv.

Jeg vil øge samarbejdet mellem skoler og kulturliv og vil sørge for, at skolerne i endnu højere grad bliver lokale omdrejningspunkter for det lokale kulturliv. Jeg vil også støtte kulturinitiativer, der appellerer til beboerne i udsatte boligområder.

Hjemløse skal have hjælp og udlændinge skal hjælpes hjem

Som hovedstad har København en række særlige udfordringer, som enten er særegne for København, eller som er særligt markante i hovedstaden.

Hjemløshed er en skamplet på velfærdssamfundet. At mennesker må leve på gaden med alle deres ejendele proppet i rygsækken og plastikposerne er ikke et moderne samfund værdigt. Problemet er komplekst, og der findes ingen lette løsninger. De, der havner i hjemløshed, har vidt forskellige problemer. Og vi ser også mange udlændinge, der af den ene eller anden grund søger mod København.

Jeg tror på, at hjemløshed først og fremmest skal bekæmpes ved at få folk væk fra gaden og ind i en bolig. Mange hjemløse passer ikke ind i kommunens traditionelle tilbud. Det kræver en indsats, der på samme tid er flersidig og fokuseret. Vi skal bygge flere skæve boliger.

Vi skal styrke samarbejdet med de professionelle hjælpeorganisationer, der har mange års erfaring med hjælp til hjemløse.

Jeg vil arbejde for et transitrum i København, hvor vi kan hjælpe udenlandske hjemløse i en kort periode, indtil de kan vende hjem.

Fixerum gør byen mere tryg

Byens alt for mange stofmisbrugere skal have hjælp til at indtage deres stoffer under forsvarlige forhold. Det betyder også, at hjælpen er ved hånden, når en narkoman er motiveret til at komme ud af sit misbrug. Derfor har Socialdemokraterne været bannerfører i kampen for at få etableret et fixerum på Vesterbro.

I fixerummet har indtil videre forhindret 100 potentiele dødsfald på grund af overdoseringer. Jeg vil arbejde for at udvide ordningen med fixerum eller ”fixelancer”, så den kommer til at dække andre områder af byen med samme problemer.

Fixerum er et vigtigt første skridt, der letter dagligdagen for de mest udsatte misbrugere. Ved siden af den akutte indsats skal kommunen tilbyde byens stofmisbrugere en sammenhængende og perspektivrig behandling, der sigter på at hjælpe misbrugeren væk fra det farlige liv på gaden og gradvist forbedre borgerens samlede livssituation.

Hent PDF med det politiske udspil

Det her er ordnet!

  • Flere penge til børnehaver med socialt udsatte børn
  • Billig skolemad til elever fra fattige familier
  • Vi har opnået et fald i personer og familier, det bliver at ud af deres lejlighed. Antaller er faldet med 182 udsættelser (781 til 599) fra 2011 til 2012
  • Danmarks første fixerum er skabt
  • Fixerummet har forhindret 100 potentielle dødsfald pga. overdosis
  • Fixerummet har halveret narkorelateret affald på Vesterbros gader
  • Det er blevet muligt for flere at få enkeltydelser og gældsrådgivning fra kommunen, når de oplever økonomiske problemer. Nu kan man nu få en enkeltydelse, hvis man har 5.000 kr. til rådighed en måned, hvor grænsen tidligere var 4.410 kr.