Boliger

Plads til mennesker med almindelige job

København vokser med omkring 1.000 mennesker hver måned. Jeg vil sørge for, at København i modsætning til fx Paris eller London bliver ved med at være en blandet by for alle, selvom efterspørgslen på boliger stiger. For her bor vi – alle sammen!

Derfor:

  1. Langt flere billige lejligheder til familier og studerende – 20 % af byens boliger skal være almene
  2. Almene boliger i alle byens kvarterer – byen skal ikke være opdelt i rige og fattige kvarterer
  3. Løft til områder med mange almene boliger – sociale problemer må ikke samles få steder

 

 

Flere almene boliger nu

Vi skal sørge for, at København bliver ved med at være en by, hvor også helt almindelige mennesker som buschauffører og butiksassistenter har råd til at bo.

Det er allerede besluttet, at vi skal bygge flere nye almene boliger i København frem til 2025. Men lige nu, hvor der er lavkonjunktur, vil det gøre stor gavn at bygge endnu flere almene boliger. Det er billigere nu, og det skaber job. Derfor skal vi afsætte penge til at bygge næsten 2.300 nye almene boliger de kommende 2 år.

 

Flere almene boliger fremover

Men det alene løser ikke problemerne på langt sigt. I perioder hvor økonomien er stærk, kan det være vanskeligt at bygge billige boliger, fordi grundpriserne er for høje. Det problem skal vi have løst.

Derfor beder jeg Folketinget om at lave en boligkommission. Den skal på et halvt år komme med anbefalinger til, hvordan København kan nå vores mål om flere og bedre almene boliger i København. Socialdemokraterne i København vil have planloven ændret, så vi får lov til at reservere bestemte grunde til billige boliger.

 

Bedre almene boligområder

Der må ikke være for mange sociale problemer samlet på bestemte steder i byen. Kommunen skal kunne hjælpe borgere til at få et sted at bo. Men vi skal sørge for, at mennesker med store sociale problemer bor tæt på andre københavnere. Jeg vil have, at der ikke må være mere end 1/3 af beboerne i et område, der ikke har et arbejde, før kommunen stopper med at sende flere til samme sted. I dag må der være 40 % af beboerne, der er udenfor arbejdsmarkedet.

Derfor vil jeg blandt andet samarbejde med Københavns nabokommuner, så vi har mulighed for at anvise mennesker en bolig udenfor København. Jeg vil bygge langt flere almene boliger. Og jeg vil fortsætte med at sætte mennesker med uddannelse og arbejde foran i køen til de boliger, hvor der er mange uden for arbejdsmarkedet. På den måde bliver mange sociale problemer ikke samlet få steder.

Vi kan også komme langt ved at renovere. Ved at lave boligområderne mere åbne med cykelstier og mere offentlig transport ind og ud bliver der mere liv og mere trygt. Vi skal også sætte gang i gaderne og trække folk, der ikke bor i lejlighederne, ind med caféer og butikker i stueetagerne fx i Mjølnerparken.

 

6.000 ungdoms- og studieboliger

København er en populær studieby og hurra for det. For de studerende er både nu og i fremtiden med til at udvikle byen. Men det er meget svært sted at finde en studiebolig.

Allerede nu er der flere boliger på vej til unge og studerende. Men der skal endnu flere til. Mit mål er at skaffe 6.000 midlertidige eller permanente boliger inden 2025. Udover at bygge mange nye boliger til de unge, skal vi fx udleje ældreboliger til unge. Og vi skal også turde eksperimentere fx i samarbejde med et alment boligselskab lave helt billige hybler til en leje omkring 3.000 kr. eller større ungdomslejligheder med fællesarealer til grupper af studerende.

Hent PDF med det politiske udspil

Det her er ordnet!

  • Der er opført 951 almene boliger fra 2010-12
  • Der er 1.292 almene boliger på vej
  • Der er afsat penge til at sætte 725 nye almene boligbyggeriger i gang i 2013
  • Vi har afskaffet det byggestop for almene ungdomsboliger, København har haft siden 1995
  • Der er afsat penge til de første 370 almene ungdomsboliger